Totalt har TOLV spabad ingått i granskningen varav TVÅ klarade sig utan anmärkning.

Vi är stolta över att Viskan spa är EN av de TVÅ spabaden som klarade sig utan anmärkning.

”En typ av brist vi såg var att 7 av 12 spabad saknade korrekt EU-försäkran, vilket krävs för att produkten ska få säljas inom EU, säger Sofia Brorson vid Elsäkerhetsverket.
Det är oroande när det finns brister i EU-försäkran om överensstämmelse då det är på detta sätt tillverkaren intygar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen”.

Läs hela artikeln här

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)